[ Saznaj više ]

Novosti

Oglas za radno mjesto INŽENJER/KA GRAĐEVINE

Raspisan je oglas za radno mjesto inženjer/ka građevine kako slijedi: Mjesto rada: PAZIN, ISTARSKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 2 Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; ...

Odluka o poništenju javnog natječaja za odabir i imenovanje Direktora - člana Uprave trgovačkog društva

Donešena je Odluka o poništenju javnog natječaja za odabir i imenovanje Direktora - člana Uprave trgovačkog drustva Usluga odvodnja d.o.o. ...

Javni natječaj za odabir i imenovanje Direktora – člana Uprave trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. Pazin

Objavljen je javni natječaj za odabir i imenovanje Direktora – člana Uprave trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. Pazin. Tekst natječaja ...

Oglas za radno mjesto PRAVNIK/CA - zamjena

Trgovačko društvo Usluga odvodnja d.o.o. traži osobu za zaposlenje na radnom mjestu Pravnik/ca – zamjena Mjesto rada: Pazin, Istarska županija Broj traženih ...

Započela završna faza izgradnje kanalizacijskog kolektora u naselju Rijavac

Nakon što je u naselju Rijavac dio radova na izgradnji kanalizacijskog kolektora izveden u 2021. i dijelu 2022. godine, prošli ...

Obavijest o pražnjenju septičkih jama

Poštovani korisnici,  Zbog povećanog obima posla u ljetnoj sezoni –  01.05.2023. do 30.09.2023., molimo vas da uslugu pražnjenja vaše septičke ...

Korak bliže izgradnji unaprijeđenog sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja u Središnjoj Istri

Studijsko‐tehnička dokumentacija na području aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra sa JLS‐e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. ...

Oglas za radno mjesto Voditelj računovodstva - zamjena

Društvo Usluga – odvodnja d.o.o. traži osobu za zaposlenje na radnom mjestu Voditelj računovodstva – zamjena. Razina obrazovanja: Završen stručni studij ...

Na koji način odvojiti vodomjer?

1. Vlasnik stana - stanar i/ili predstavnik zgrade u višestambenoj zgradi obraća se Istarskom vodovodu d.o.o., sa zahtjevom odvajanja svoje ...

Priopćenje za javnost: Investicije i prilike te izazovi i porast cijene javne usluge u javnoj odvodnji na području Pazina u 2023. godini

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST: INVESTICIJE I PRILIKE TE IZAZOVI I PORAST CIJENE JAVNE USLUGE U JAVNOJ ODVODNJI NA PODRUČJU PAZINA U ...

OBAVIJEST O ODLUCI O FINANCIRANJU PROJEKTA

Ovim putem Vas obavještavamo da je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) kao Tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu (TzPK) ...

Oglas za zapošljavanje studenta ili učenika

Usluga odvodnja d.o.o. traži učenika/cu ili studenta/icu s navršenih 18 godina za rad na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Početak ...

Do 2030. kanalizacijska mreža pokrivat će do 90% područja Središnje Istre

U petak, 26. veljače 2021. u dvorani Istra pazinskog Spomen doma održana je treća prezentacija Master plana (KIP, DIP, redovni ...

Započela gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Lupoglavu

Dana 9. studenog 2020. godine započela je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Lupoglav. Uređaj je kapaciteta 420 ES-a, ...

Obavijest o mogućnosti priključenja na sustav javne odvodnje dijela naselja Lukovica u Žminju

U naselju Lukovica u Općini Žminj dovršena je izgradnja 1. faze sustava javne odvodnje, čime su osigurani uvjeti za priključenje ...

ODLUKA O CIJENI VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE

Na temelju članka 10. Izjave o osnivanju  trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o., u svojstvu isporučitelja vodne usluge javne odvodnje, a ...

OBAVIJEST O MOGUĆNOSTI PRIKLJUČENJA - STANCIJA PATAJ I MARŠETI

U naselju Stancija Pataj i Maršeti u Pazinu dovršena je izgradnja cjelokupnog sustava javne odvodnje, čime su osigurani uvjeti za ...

OBAVIJEST O MOGUĆNOSTI PRIKLJUČENJA - ULICA ISTARSKIH NARODNJAKA

U ulici Istarskih narodnjaka u Pazinu dovršena je izgradnja sustava javne odvodnje, čime su osigurani uvjeti za priključenje građevina na ...

Prezentacija rezultata Analize postojećeg stanja Studije izvodljivosti aglomeracije Pazin (Središnja Istra)

U dvorani Istra pazinskog Spomen doma, 28, svibnja 2020., održana je (1) prezentacija poglavlja Analize postojećeg stanja Studije izvodljivosti budućeg ...

OBAVIJEST KORISNICIMA PRAŽNJENJA SEPTIČKIH JAMA

Poštovani korisnici, obavještavamo vas da zbog servisa dijela postrojenja za obradu mulja na UPOV-u Pazin nismo u mogućnosti prihvaćati sadržaj ...

Poziv na Skupštinu

PRIPREMA EU PROJEKTA AGLOMERACIJE EU PAZIN- Središnja Istra

PRIPREMA EU PROJEKTA AGLOMERACIJE EU PAZIN- Središnja Istra Predstavnici  trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. i IVS- Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., ...

Izgradnja kanalizacijskog kolektora u ulici Istarskih narodnjaka

Stari Pazin: početak radova na izgradnji kanalizacijskog kolektora u ulici Istarskih narodnjaka U četvrtak 24. listopada 2019., direktor trgovačkog društva ...

Potpisana izrada 2,79 mil. kuna vrijedne studije vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije EU Pazin

18. rujna 2019. godine, u Velikoj Vijećnici Grada Pazina potpisan je ugovor o usluzi izrade studijsko-tehničke dokumentacije za proširenje, rekonstrukciju i ...

Poziv na Skupštinu

Poziv na Skupštinu društva nalazi se u privitku. S poštovanjem,  Usluga odvodnja d.o.o.

Poziv na Skupštinu

Poziv na Skupštinu društva nalazi se u privitku. S poštovanjem,  Usluga odvodnja d.o.o.

Poziv na Skupštinu

Poziv na Skupštinu društva nalazi se u privitku. S poštovanjem,  Usluga odvodnja d.o.o.

Snimanje kanalizacije

Izvršeno je snimanje kanalizacijske mreže elektronskom zoom kamerom od Muntriljske ulice do mosta Vršić. Inženjerskim izvještajem dobili smo potpuni uvid ...

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Naručitelj priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na izgradnji dionice fekalne kanalizacije naselja Lupoglav, E ...

Priopćenje u vezi događaja o istjecanju mutne vode u Pazinčicu

Dana 13.12.2017., nakon dojave službe 112 o istjecanju mutne vode  iz Šaltarije u Pazinčicu, u prisutnosti policijskog službenika izvršen je ...

Nastavak izgradnje kanalizacijske mreže na Stanciji Pataj

Nastavljeni su radovi na izgradnji mreže sanitarne kanalizacije naselja Stancije Pataj. Prema projektnoj dokumentaciji u ovoj fazi  izgradit će se nova ...

OBAVIJEST O MOGUĆNOSTI PRIKLJUČENJA STANCIJA PATAJ

U dijelu naselja Stancija Pataj i Maršeti dovršena je izgradnja sustava javne odvodnje čime su osigurani uvjeti za priključenje građevina na sustav ...

OBAVIJEST O MOGUĆNOSTI PRIKLJUČENJA NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE U ULICI MEČARSKI PUT U PAZINU

U ulici Mečarski put u Pazinu dovršena je izgradnja sustava  javne odvodnje,  čime su osigurani uvjeti za priključenje građevina na ...

OBAVIJEST VLASNICIMA SEPTIČKIH/SABIRNIH JAMA

Temeljem zaduženja od strane vodopravnog inspektora, kao tvrtka koja se bavi djelatnošću javne odvodnje i pročišćavanja, obavještavamo vlasnike  septičkih/sabirnih jama da ...

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Naručitelj priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na izgradnji dionice fekalne kanalizacije naselja Lupoglav, E ...

Nastavlja se izgradnja kanalizacije u središnjoj prometnici naselja Stancije Pataj nadomak Pazina

Gradnja u glavnoj ulici vrijedna je milijun kuna, a  očekivano trajanje radova do kraja svibnja. Radovima koji su u tijeku ...

Gotovo sva domaćinstva u naseljima Pazinske kotline bit će spojena na sustav pročišćavanja

U tijeku je gradnja sustava odvodnje fekalnih voda u naseljima Stancija Pataj i Maršeti. Investiciju u vrijednosti  4, 5 milijuna ...

Radovi na kanalizacijskoj mreži u ulici Antuna Kalca

Proteklog se vikenda zbog građevinskih radova u sklopu izgradnje kanalizacijskog kolektora i pristupne ceste u Pazinu u ulici Antuna Kalca ...

Izgradnja sustava odvodnje na području Grada Pazina

Jučer (5. rujna 2016.) u 11,00 sati u naselju Stancija Pataj, održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni ...

Izgradnja kanalizacijskog kolektora u ulici Antuna Kalca

U skladu sa osnovnim ciljem spajanja cjelokupne pazinske kotline na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Pazina, započeta je izgradnja ...

Obavijest vlasnicima septičkih/sabirnih jama

Temeljem zaduženja koje smo dobili od strane vodopravnog inspektora, kao tvrtka koja se bavi djelatnošću javne odvodnje i pročišćavanja, obavještavamo vlasnike  ...

Izgrađen kanalizacijski kolektor u Kastavskoj ulici

U skladu s osnovnim ciljem spajanja cjelokupne pazinske kotline na sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada ...

Završetak radova na sustavu za ponovno korištenje pročišćene vode u tehnološkom procesu

Radi smanjenja operativnih troškova, odnosno uštede vode Usluga odvodnja d.o.o. odlučila se za investiranje u izgradnju objekta za povrat pročišćene ...