U skladu sa osnovnim ciljem spajanja cjelokupne pazinske kotline na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Pazina, započeta je izgradnja još jednog kanalizacijskog kolektora na području Grada Pazina,  u ulici Antuna Kalca.

Ovom investicijom nastavljamo dobru suradnju sa Hrvatskim vodama, Gradom Pazinom i građanima po pitanju projektiranja, građenja i kompletne realizacije projekta, a osim rekonstrukcije stare austrijske odvodnje, koja je vremenom ponekad postala propusna u privatne i poslovne prostore, ulica će imati bolju komunikaciju i novi asfalt.

Za izgradnju kanalizacijskog kolektora u ulici Antuna Kalca u Pazinu izrađen je glavni-izvedbeni projekt; građevinski projekt –projekt fekalne kanalizacije, broj: 05-14/GP od strane projektanta trgovačkog društva TERRAPROJEKT d.o.o. iz Buzeta, a   investitor, Usluga odvodnja d.o.o., ishodovao je  građevinsku dozvolu.

Projektu izgradnje kanalizacijskog kolektora u ulici Antuna Kalca priključen je projekt izgradnje pristupne ceste Antuna Kalca, investitor koje je Grad Pazin, a koji se sastoji od izgradnje pristupne ceste, izgradnje fekalne kanalizacije i izvođenja ostalih građevinskih radova. Za navedeni projekt  izrađen je glavni projekt, broj: 8/1187-Z, glavnog projektanta trgovačkog društva UČKA KONZALTING d.o.o., te je Grad Pazin ishodovao građevinsku dozvolu. Prijenosom građevinske dozvole na investitora Usluga odvodnju d.o.o. objedinjena je investicija i provedena jedinstvena javna nabava radova.

Usluga odvodnja d.o.o. je provedbom postupka javne nabave odabrala najpovoljnijeg izvođača, trgovačko društvo CPK d.d. iz Kopra. Ugovorena vrijednost radova iznosi 799.020,53 kune bez PDV-a. Izgradnju sufinanciraju Hrvatske vode u iznosu od 500.000,00 kuna i Grad Pazin u preostalom iznosu.

Izvođač je uveden u posao 07.06.2016. godine, a rok izvođenja radova je 100 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Ukupna dužina kolektora je 139,45 m, a na novo izgrađeni kolektor spojit će se 12 novih kućnih priključaka.

U sklopu projekta izgradnje fekalne odvodnje izvest će se i radovi na rekonstrukciji oborinske odvodnje u ulici Antuna Kalca, u vrijednosti od 109.329,72 kune bez PDV-a. Radove financira Grad Pazin, a isti su u postupku nabave ugovoreni sa izvođačem CPK d.d., iz Kopra.

U projekt se uključio i Istarski vodovod d.o.o., Buzet, Poslovna jedinica Pazin, sa projektom rekonstrukcije dijela svoje infrastrukture u ulici Antuna Kalca u dužini od 50 m.