[ Saznaj više ]
Usluga Odvodnja isporučitelj vodne usluge javne odvodnje Na području Grada Pazina i aglomeracije Pazin-Središnja Istra Usluga Odvodnja d.o.o. provodi aktivnosti projektiranja, građenja vodnih građevina; izrade studijsko-tehničke dokumentacije na području EU PAZIN (studije izvodljivosti, hidraulički modeli, elaborat zaštite okoliša, studija zaštite okoliša, itd.); pročišćavanja otpadnih voda Grada Pazina

Novosti

Oglas za radno mjesto Voditelj računovodstva - zamjena
8/3/2023
Oglas za radno mjesto Voditelj računovodstva - zamjena

Društvo Usluga – odvodnja d.o.o. traži osobu za zaposlenje na radnom mjestu Voditelj računovodstva – zamjena.

Razina obrazovanja: Završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 

Mjesto rada: Pazin

Radno iskustvo: Najmanje 2 godine

Vrsta zaposlenja: Na određeno puno radno vrijeme – zamjena za porodiljni dopust

Broj traženih osoba: 1

Opis poslova:

  • samostalno obavljanje računovodstveno-knjigovodstvenih poslova 
  • vođenje salda-konti kupaca i dobavljača (vođenje knjiga URA i IRA) 
  • obračun plaća 
  • obračun poreza na dodanu vrijednost 
  • knjiženja glavne knjige i usklada  s analitičkim evidencijama 
  • izrada financijskih, statističkih, poreznih i svih ...
Na koji način odvojiti vodomjer?
25/1/2023
Na koji način odvojiti vodomjer?

1. Vlasnik stana - stanar i/ili predstavnik zgrade u višestambenoj zgradi obraća se Istarskom vodovodu d.o.o., sa zahtjevom odvajanja svoje potrošnje vode u stambenoj jedinici.   

2. Predstavnik stanara traži obrazac – Suglasnost svih vlasnika priključenih na isti vodomjer - od Pazin d.o.o. ili Istarskog vodovoda d.o.o.

- Stanar koji traži ugradnju sekundarnog vodomjera dužan je prikupiti potpise svih vlasnika stanova u zgradi.

- Pazin d.o.o., potpisuje da je taj popis vjerodostojan popis svih vlasnika stanova.

- Kad Pazin d.o.o. potpiše prvi put navedeni obrazac, isti vrijedi za sve vlasnike i za sve njihove buduće zahtjeve za odvajanje vodomjera.

3. ...

Priopćenje za javnost: Investicije i prilike te izazovi ...
5/1/2023
Priopćenje za javnost: Investicije i prilike te izazovi i porast cijene javne usluge u javnoj odvodnji na području Pazina u 2023. godini

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST: INVESTICIJE I PRILIKE TE IZAZOVI I PORAST CIJENE JAVNE USLUGE U JAVNOJ ODVODNJI NA PODRUČJU PAZINA U 2023. GODINI

Pred trgovačkim društvom Usluga odvodnja d.o.o., uzbudljiva je i zahtjevna godina. Predstavljamo investicije u planu za 2023. na području Pazina, prilike i mogućnosti koje nam se otvaraju, ali i izazove s kojima se suočavamo te obrazlažemo porast cijena usluge javne odvodnje na području Pazina.

Prezmite cijelo Priopćenje u PDF formatu:

Održavanje, odluke i zahtjevi
Obrada otpadnih voda
Karte aglomeracija
Odštopavanje cijevi i pražnjenje septičkih jama