[ Saznaj više ]

Javna nabava

Plan nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu.pdf (499,6 KB) Registar ugovora 2022. godine.pdf (82,5 KB) 4. Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu.pdf (505,7 KB) 3. Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu.pdf (503,4 KB) 2. Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu (179,7 KB) 1. Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu (176,2 KB) Registar ugovora za 2022. godinu.pdf (236,4 KB) Plan nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu (190,5 KB) Registar ugovora za 2021. godinu (224,7 KB) 3. izmjene plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu (201,2 KB) 2. izmjene plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu (212,2 KB) 1. izmjene plana nabave roba, radova i uslugaza 2021. godinu (52,3 KB) Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu (192,3 KB) Registar ugovora za 2020. godinu.pdf (178,5 KB) Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu (235,7 KB) Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu (65,9 KB) Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu (152,8 KB) Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2019. godinu (225,9 KB) Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu (65,5 KB) Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu (147,3 KB) Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2017. godinu (234,4 KB) Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu (110,3 KB) Plan nabave roba, usluga i radova za 2017. godinu (182,0 KB) Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2016. godinu (190,8 KB) Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova za 2016. godinu (126,4 KB) Plan nabave roba, usluga i radova za 2016. godinu (127,6 KB) Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2015. godinu (215,4 KB) Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova za 2015. godinu (229,0 KB) Plan nabave roba, usluga i radova za 2015. (43,2 KB)

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Na temelju članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Usluga odvodnja d.o.o., kao javni naručitelj, u sukobu interesa u smislu odredbi članka 76 i 77. Zakona.

Obvezujemo se ažurirati ovu obavijest bez odgađanja ako nastupe promjene.

Dokumenti

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave (2,7 MB)