[ Saznaj više ]

Prigovori potrošča

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov. br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

„Usluga odvodnja“ d.o.o., Pazin, Šime Kurelića 22

ili dostaviti e-poštom na adresu:  odvodnja@usluga-pazin.hr,
odnosno na telefax broj:  052 622 365

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora. Prilikom podnošenja prigovora navedite Vaše podatke: ime i prezime, te adresu za dostavu odgovora.