[ Saznaj više ]

Zaštita osobnih podataka

Kontakt podaci Službenika za zaštitu podataka su:

Ime i prezime: Marija Kiković

Adresa i mjesto rada: Pazin, Šime Kurelića 22

Službeni telefon: 052 619 033, fax 052 624 998

E – mail adresa: marija.kikovic@usluga-pazin.hr

Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni (457,0 KB) Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka (1,8 MB) Odluka o sadržaju informacije privatnosti (173,6 KB)