[ Saznaj više ]

EU projekti

Rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda - UPOV Žminj

Mapa 1 - Građevinski projekt - I dio (10,6 MB) Mapa 1 - Građevinski projekt - II dio (8,2 MB) Mapa 2 - Strojarsko tehnološki projekt (6,4 MB) Mapa 3 - Elektroprojekt (11,1 MB)

Izgradnja kanalizacijskog kolektora i dvije crpne stanice u naselju Lupoglav – 6 dio

Izvedbeni plan (50,8 MB)

Izgradnja sanitarne odvodnje naselja Žminj - Faza 2 "Lukovica jug"

Građevinski projekt - mapa 1 (25,5 MB) Elektrotehnički projekt - mapa 2 (14,6 MB) Građevinska dozvola (302,0 KB)

Izgradnja kanalizacijskih kolektora i UPOV-a u naselju Rijavac (Pazin) i naselju Lupoglav (Lupoglav)

KORISNIK: USLUGA ODVODNJA D.O.O.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 11.260.111,30 kuna
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 7.235.271,24 kune
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 29.10.2020. – 31.12.2025.

Obavijest o odluci o financiranju projekta


Projekt: Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Središnje Istre

15.03.2024. - Kreće izgradnja kanalizacijskog sustava i izgradnja UPOV-a naselja Karojba

 


Financira Europska Unije – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.