Ovim putem Vas obavještavamo da je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) kao Tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu (TzPK) NPOO-a C1.3. „Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom“, reformsku mjeru C1.3. R1 „Provedba programa vodnog gospodarstva“ donijelo Odluku o financiranju projekta „Izgradnja kanalizacijskih kolektora i UPOV – a u naselju Rijavac (Pazin) i naselju Lupoglav (Lupoglav)“ iz Mehanizma za oporavak i otpornost dana 14.12.2021. godine, a dana 16.12.2021. godine stupili su na snagu Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta. Krajnji rok realizacije projekta jest 31.12.2025. godine.