Izvršeno je snimanje kanalizacijske mreže elektronskom zoom kamerom od Muntriljske ulice do mosta Vršić. Inženjerskim izvještajem dobili smo potpuni uvid u stanje kanalizacijske mreže na tom području. Usluga namjerava nastaviti sa snimanjem kanalizacijske mreže u starom dijelu grada Pazina.