Nakon što je u naselju Rijavac dio radova na izgradnji kanalizacijskog kolektora izveden u 2021. i dijelu 2022. godine, prošli tjedan započeli su radovi treće, posljednje faze izgradnje kanalizacijskog kolektora u tom naselju.

Radove završne faze izvodi trgovačko društvo Ekspert gradnja d.o.o. iz Buzeta, a stručni nadzor građenja je trgovačko društvo Učka konzalting d.o.o. iz Pazina. Planiran rok za izvođenje radova je 120 dana, dok je vrijednost ugovorenih radova 423.646,84 eura.

Investitor je pazinsko komunalno društvo Usluga odvodnja d.o.o., koje, uz vlastita sredstva, projekt cjelokupne izgradnje kanalizacijskog kolektora naselja Rijavac financira i bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog programa otpornosti i oporavka (NPOO) i sredstvima Hrvatskih voda.

Ova, završna faza izgradnje kanalizacijskog kolektora uključuje izvođenje preostalih radova predviđenih projektom, odnosno izgradnju tlačnog voda do crpne stanice i izgradnju same crpne stanice te tlačnog voda do spoja na postojeću javnu kanalizaciju. Izvest će se i dio gravitacijskog kolektora prije mosta Sv. Jožefa i na mostu, čime će se riješiti i trenutno suženje prometnice prije samog mosta.

U cjelini, kanalizacijski sustav, odnosno kanalizacijski kolektor naselja Rijavac ukupne je duljine 3 kilometara, a podijeljen je na devetnaest dionica (kolektora). Cjevovod će skupljati sanitarno otpadnu vodu izgrađenih okolnih privatnih i gospodarskih objekata naselja Rijavac i pripadajućih ulica Žudeka i Soline. Projektom je predviđeno 40 kućnih priključaka.  Novi cjevovod jednim dijelom će funkcionirati kao gravitacijski cjevovod koji skuplja sanitarno otpadnu vodu i odvodi je na crpnu stanicu, a od crpne stanice dalje do spoja na postojeću javnu kanalizaciju  je tlačni vod.

Članak je preuzet sa www.pazin.hr