Poziv na Skupštinu društva nalazi se u privitku.

S poštovanjem, 

Usluga odvodnja d.o.o.