U naselju Lukovica u Općini Žminj dovršena je izgradnja 1. faze sustava javne odvodnje, čime su osigurani uvjeti za priključenje građevina u tom dijelu naselja na sustav javne odvodnje.

Sukladno tome, USLUGA ODVODNJA d.o.o., obavještava sve obveznike priključenja u dijelu naselja Lukovica da su dužni priključiti svoju građevinu na sustav javne odvodnje u roku od 1 godine od dana objave ove obavijesti.

 Postupak priključenja na sustav javne odvodnje pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.