Dana 9. studenog 2020. godine započela je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Lupoglav. Uređaj je kapaciteta 420 ES-a, dimenzioniran za prihvaćanje otpadnih voda cjelokupnog naselja. Osim uređaja, izvesti će se i novih 231 metara kolektorske mreže kojom će se povezati do sad izvedeni diijelovi mreže sa samim uređajem.

Izvođač radova je Vodoprivreda d.o.o. Buzet, a vrijednost radova ukupno 2.026.934 kune, od čega 80% sufinanciraju Hrvatske vode a 20% Općina Lupoglav.

Dovršetak radova je planiran do kraja travnja 2020. godine.