U ulici Mečarski put u Pazinu dovršena je izgradnja sustava  javne odvodnje,  čime su osigurani uvjeti za priključenje građevina na sustav javne odvodnje.

Sukladno tome, USLUGA  ODVODNJA d.o.o.  obavještava sve obveznike priključenja u ulici Mečarski put, da su dužni priključiti svoju građevinu na sustav javne odvodnje u roku od 1 godine od dana objave ove obavijesti.