Gradnja u glavnoj ulici vrijedna je milijun kuna, a  očekivano trajanje radova do kraja svibnja.

Radovima koji su u tijeku gradi se kolektor kroz glavnu ulicu, od “Etradexa”,  pa skoro do Kanuša. Nakon toga slijede radovi na krakovima odvodnje kroz ulice koje se spuštaju prema glavnoj prometnici. Time će se stvoriti uvjeti za spajanje 90 priključaka, dakle 70 postojećih građevina, te 20 parcela na kojima je u Stanciji Pataj dopuštana gradnja. Sustav odvodnje Stancije Pataj spojit će se na gravitacijski kolektor koji od Poslovne zone Ciburi vodi prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Pazin.