U petak, 26. veljače 2021. u dvorani Istra pazinskog Spomen doma održana je treća prezentacija Master plana (KIP, DIP, redovni program) razvoja vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja u okviru preliminarno prihvatljivog tehničkog obuhvata Studije izvodljivosti  budućeg europskog projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture proširenja, rekonstrukcije i izgradnje sustava vodoopskrbe, javne odvodnje te pročišćavanja na području aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra) koja uključuje administrativno područje JLS-e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj; te pripadno uslužno područje vodno-komunalnih operatera IVU-e: Istarski vodovod d.o.o. Buzet, Usluga odvodnja d.o.o. Pazin i Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. Buzet.

Područje aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra) među najzahtjevnijima je u Istri po opsegu, složenosti i veličini, prvenstveno zbog  konfiguracije terena, postojećeg stanja sustava odvodnje i pročišćavanja, problematike površinskih i podzemnih vodnih tijela i mjera zaštite okoliša i prirode, pitanja integracije na uslužnom području te niskog postotka naseljenosti s velikim brojem malih naselja, a u odnosu na područje i ocjenu prihvatljivosti tehničko-tehnoloških potreba i zahvata aglomeracije, istaknuo je voditelj projektnog tima, predstavnik Hrvatskih voda g. Davor Kalčić.

 

Kvalitetan prikaz postojećeg i planiranog budućeg stanja mreže vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja s pratećim objektima na mreži, kapaciteta i operativne efikasnosti rada sustava, mogućnosti prihvata te dosadašnjih i buduće planiranih projektiranja sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja aglomeracije Pazin (Središnja Istra), inače dio 2,8 milijuna kuna vrijedne studijsko-tehničke dokumentacije potpisane u rujnu 2019. godine, iznijeli su Voditelj tima konzultanta Izvršitelja usluge ZGS PRONING DHI d.o.o., Zagreb gđa. Vesna Rogulja sa svojim stručnim suradnicima: g. Igorom Dundovićem i g. Draženom Navratilom. 

Izradom Studije izvodljivosti aglomeracije PAZIN (Središnja Istra) dobit će se jedinstveni dokument i sveobuhvatno optimalno rješenje sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i obrade mulja, a na temelju kojeg će kasnije uslijediti aplikacijska prijava EU projekta na EU  kohezijski fond, zatim sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih EU sredstava i ugovora o sufinanciranju te u konačnici i realizacija provedbe EU projekta izgradnje sustava vodoopskrbe, odvodnje, pročišćavanja na projektnom području aglomeracije PAZIN (Središnja Istra).

Iz Usluga odvodnje d.o.o. Pazin naglašavaju da su uvjeti sufinanciranja koji su sada na snazi vrlo povoljni za korisnike sredstava, očekuju da se neće značajnije mijenjati te ističu da ih je potrebno što kvalitetnije iskoristiti.

Sve jedinice lokalne samouprave na području Središnje Istre također su partneri u projektu. Iz tog razloga svaka je JLS imenovala člana u Projektni tim, a sve kako bi zajednički surađivali i nadopunjavali se prema potrebama realizacije projekta.

Gradonačelnik Garda Pazina g. Renato Krulčić naglasio je kako su solidarnost i jedinstvenost svih partnera preduvjet  za uspješno ostvarenje zajedničkog cilja, izgradnju jedinstvenog, tehnički i ekonomski najpovoljnijeg sustava odvodnje i pročišćavanja i vodoopskrbe na području Središnje Istre.

Od JLS očekuje se suradnja prilikom donošenja/usklađenja prostornih planova kao i imovinsko-pravne pripreme EU projekta aglomeracije PAZIN (Središnja Istra), postupak koji slijedi odmah po usvajanju tehničkih rješenja od strane nadležnog tijela. Kako bi kompletni EU projekt aglomeracije PAZIN (Središnja Istra) bio u konačnici kvalitetno aplikacijski pripremljen i uspješan očekuje se maksimalni angažman svih članova projektnog tima, ugovornih dionika i kvalitetna suradnja svih partnera u EU projektu. Priprema svakog EU projekta aglomeracije za uspješno apliciranje traje minimalnih pet godina i više.