U naselju Stancija Pataj i Maršeti u Pazinu dovršena je izgradnja cjelokupnog sustava javne odvodnje, čime su osigurani uvjeti za priključenje građevina na sustav javne odvodnje. 

Obavještavaju se svi obveznici priključenja u naselju Stancija Pataj i Maršeti da su dužni priključiti svoju građevinu na sustav javne odvodnje u roku od godinu dana od dana objave ove obavijesti.

Korisnicima je putem pošte poslana pisana obavijest o mogućnosti priključenja i dostavu potrebne dokumentacije radi priključenja na sustav javne odvodnje te sve potrebne informacije.