U dvorani Istra pazinskog Spomen doma, 28, svibnja 2020., održana je (1) prezentacija poglavlja Analize postojećeg stanja Studije izvodljivosti budućeg europskog projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture proširenja, rekonstrukcije i izgradnje sustava vodoopskrbe, javne odvodnje te pročišćavanja na području aglomeracije EU PAZIN-Središnja Istra (Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj).

Analizu postojećeg stanja, inače dio 2,8 milijuna kuna vrijedne studijsko-tehničke dokumentacije potpisane u rujnu prošle godine, priopćili su Voditelj tima konzultanta Izvršitelja usluge ZGS PRONING DHI d.o.o., Zagreb gđa. Vesna Rogulja sa svojim stručnim suradnicima: g. Igorom Dundovićem, Draženom Navratilom i gđom. Ines Rožanić.

Analiza postojećeg stanja je pokazala kontekst pripreme EU projekta aglomeracije, značajne socioekonomske parametre, prirodna obilježlja, kao i problematiku stanja sustava vodoopskrbe (IVU Istarski vodovod d.o.o. Buzet) te odvodnje i pročišćavanja (IVU Usluga odvodnja d.o.o. Pazin i IVU Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. Buzet) koji utječu na izvodljivost vodoopskrbnog sustava, sustava odvodnje i pročišćavanja  aglomeracije.

Kvalitetan prikaz stanja kolektorske i vodoopskrbne mreže, kapaciteta i operativne efikasnosti rada sustava, mogućnosti prihvata te dosadašnjih projektiranih sustava, bit će ključan za naredna poglavlja Analize koja će se oslanjati i nadograđivati na dosadašnju razradu postojećeg stanja te na temelju kojih će se zatim ići u razradu vrlo složenog F/E CBA modela Studije izvodljivosti aglomeracije s integracijom tri IVU-a na uslužnom području aglomeracije Pazin (Središnja Istra).

Inače, područje aglomeracije EU PAZIN-Središnja Istra jest po opsegu, složenosti i veličini među najzahtjevnijima je u Istri, a i šire, prvenstveno zbog  konfiguracije terena, problematike površinskih i podzemnih vodnih tijela i mjera zaštite okoliša, pitanja integracije na uslužnom području te niskog postotka naseljenosti s velikim brojem malih naselja, a u odnosu na područje zahvata, istaknuo je voditelj projektnog tima, predstavnik Hrvatskih voda Davor Kalčić.

Kroz pripremu EU projekta aglomeracije želimo podići kvalitetu života svih naših sugrađana, osigurati europski ekološki standard, očuvati vodne resurse i unaprijediti način prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, naglasio je Gradonačelnik Renato Krulčić.

Direktor pazinske Usluga odvodnje, inače nositelj EU projekta aglomeracije Pazin (Središnja Istra) kroz 1. fazu izrade studijsko-tehničke dokumentacije, g. Dragan Šipraka zaključio je kako je projekt aglomeracije jedan od najvažnijih projekata na području Središnje Istre te neophodno ulaganje u budućnost i održivi gospodarski razvoj ovoga  kraja.

U 2. fazi, po verificiranoj Studiji izvodljivosti i okolišnom dokumentu EOPUO/SUO, planira se ići u izradu sve preostale PTD projektno-tehničke i EU tenderske DON dokumentacije sa samom APP Aplikacijskom projektnom prijavom za ovaj vrlo važan EU projekt aglomeracije Pazin (Središnja Istra).