PRIOPĆENJE ZA JAVNOST: INVESTICIJE I PRILIKE TE IZAZOVI I PORAST CIJENE JAVNE USLUGE U JAVNOJ ODVODNJI NA PODRUČJU PAZINA U 2023. GODINI

Pred trgovačkim društvom Usluga odvodnja d.o.o., uzbudljiva je i zahtjevna godina. Predstavljamo investicije u planu za 2023. na području Pazina, prilike i mogućnosti koje nam se otvaraju, ali i izazove s kojima se suočavamo te obrazlažemo porast cijena usluge javne odvodnje na području Pazina.

Prezmite cijelo Priopćenje u PDF formatu: