1. Vlasnik stana - stanar i/ili predstavnik zgrade u višestambenoj zgradi obraća se Istarskom vodovodu d.o.o., sa zahtjevom odvajanja svoje potrošnje vode u stambenoj jedinici.   

2. Predstavnik stanara traži obrazac – Suglasnost svih vlasnika priključenih na isti vodomjer - od Pazin d.o.o. ili Istarskog vodovoda d.o.o.

- Stanar koji traži ugradnju sekundarnog vodomjera dužan je prikupiti potpise svih vlasnika stanova u zgradi.

- Pazin d.o.o., potpisuje da je taj popis vjerodostojan popis svih vlasnika stanova.

- Kad Pazin d.o.o. potpiše prvi put navedeni obrazac, isti vrijedi za sve vlasnike i za sve njihove buduće zahtjeve za odvajanje vodomjera.

3. Korisnik ispunjava Zahtjev za dobivanje priključka na sekundarni vodomjer od strane Istarskog vodovoda d.o.o. te sam izvodi radove ugradnje sekundarnog vodomjera. Po izvedbi radova sklapa sa Istarskim vodovodom d.o.o. Ugovor o isporuci vode potrošačima u stambenim zgradama sa više stanova (sekundarni vodomjer).

Fakturiranje fiksne cijene vodne usluge javne odvodnje i pročišćavanja naplaćuje se putem računa Istarskog vodovoda I /ILI komunalnog društva Usluga d.o.o. (kod postojanja zajedničkih vodomjera, a u tim slučajevima, ni cijena vode ni cijena odvodnje ne može se fakturirati prema osobnim potrošnjama pojedinih stambenih jedinica). Stoga je kroz Odluku o cijeni vodne usluge javne odvodnje postupak naplate odvodnje i pročišćavanja reguliran na slijedeći način:

- Sukladno članku 8. Odluke o cijeni vodne usluge javne odvodnje isporučitelja usluge trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o., trgovačko društvo Usluga d.o.o., naplaćuje cijenu vodne usluge javne odvodnje korisnicima koji nemaju vlastiti mjerni uređaj, odnosno koriste zajednički za veći broj korisnika. 

-  Sukladno članku 7. Odluke,  Istarski vodovod d.o.o., Buzet naplaćuje cijenu vodne usluge korisnicima koji imaju vlastiti mjerni uređaj.

Kad se dogodi promjena te korisnik ugradi vlastiti vodomjer, dužan je prijaviti promjenu isporučitelju usluge i izdavatelju računa kako se ne bi dogodila situacija dvostrukog fakturiranja. U slučaju da se ipak dogodi, dvostruko naplaćeni novac vraća se korisniku, računajući od dana ugradnje vlastitog vodomjera.