U skladu s osnovnim ciljem spajanja cjelokupne pazinske kotline na sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Pazina završena je izgradnja kanalizacijskog kolektora u Kastavskoj ulici te su tako mogućnost priključenja na navedeni sustav dobili i svi stanari novog naselja na Starom Pazinu.
Ovom investicijom tvrtka Usluga odvodnja d.o.o., kao investitor radova, nastavlja dobru suradnju s Gradom Pazinom, Hrvatskim vodama i građanima po pitanju projektiranja, građenja i kompletne realizacije projekata komunalne infrastrukture.
S novih 36 priključaka povećava se dosadašnji postotak spojenosti od oko 94 % te se u ovom dijelu grada završava izgradnja fekalne kanalizacije.
Vrijednost investicije je 1.152.000,00 kuna,  80 % su financirale Hrvatske vode, a 20 % Grad Pazin. Radove je izvodila tvrtka Vladimir Gortan d.d. Pazin.  Dužina glavnog fekalnog voda je 996 metara, a priprema za kućne priključke 369 metara.
Izgradnjom novog gravitacijskog fekalnog kolektora  eliminiran je tlačni vod i crpna stanica Foškići, koja je svojim radom proteklih nekoliko godina stvarala neugodne mirise stanovnicima naselja, tako da  sada naselje Foškići ima samo gravitacijski kolektor fekalne kanalizacije.