Radi smanjenja operativnih troškova, odnosno uštede vode Usluga odvodnja d.o.o. odlučila se za investiranje u izgradnju objekta za povrat pročišćene otpadne vode radi ponovnog korištenja u tehnološkom procesu, odnosno na sitima za ispiranje i odvajanje krutih tvari i pijeska iz otpadne vode (mehanička obrada) te za obradu viška mulja. Isto tako, ovako reciklirana voda koristit će se i za zalijevanje zelenih površina u krugu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Pazina.
Vrijednost investicije iznosi 242.581,30 kn bez PDV-a, očekujemo povrat investicije za otprilike 4,5 godina.
Godišnji trošak vode (prosjek 2006.-2014.) iznosi 60.000,00 kn, a godišnja potrošnja vode (prosjek 2006.-2014.) je 4.300 m3. Sada, nakon izgradnje sustava, ušteda vode i uz nju vezanih troškova iznosit će oko 98%.
Nakon provedenog postupka bagatelne nabave posao izgradnje navedenog sustava dobila je tvrtka Tehnomehanika d.o.o. Rijeka. Radovi su počeli krajem siječnja ove godine, a završeni početkom ovog tjedna.
Dijelovi sustava za ponovno korištenje pročišćene vode u tehnološkom procesu su: sabirni bazen za pročišćenu vodu zapremine cca. 25 m3, dvije pumpe, 75 m cijevi, kompenzacijska posuda, tri vrtna hidranta.