[ Saznaj više ]

EU projekti

Izgradnja kanalizacijskih kolektora i UPOV-a u naselju Rijavac (Pazin) i naselju Lupoglav (Lupoglav)

KORISNIK: USLUGA ODVODNJA D.O.O.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 11.260.111,30 kuna
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 7.235.271,24 kune
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 29.10.2020. – 31.12.2025.


Objave:

Obavijest o odluci o financiranju projekta

 

 


Financira Europska Unije – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.