Stari Pazin: početak radova na izgradnji kanalizacijskog kolektora u ulici Istarskih narodnjaka

U četvrtak 24. listopada 2019., direktor trgovačkog društva Usluga Odvodnja Dragan Šipraka zajedno s predsjednikom mjesnog odbora Stari Pazin Željkom Matićem najavio je početak radova na izgradnji kanalizacijskog kolektora u ulici Istarskih narodnjaka.

Ugovor vrijedan 1,2 milijuna sklopljen s tvrtkom Vladimir Gortan, sufinancira se iz redovnog programa Hrvatskih voda (80%) i JLS-e Grada Pazina (20%), a rok izvršenja ugovora je 120 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

Ovim zahvatom omogućit će se spajanje posljednjeg dijela naselja Stari Pazin kanalizacijskoj mreži Aglomeracije Pazin, koja pokriva blizu 80% ukupnog područja, i time osigurati dodatna zaštita izvora pitke vode i kvalitetniji uvjeti života mještana.

Kolektor će prikupljati sanitarno otpadnu vodu izgrađenih okolnih objekata naselja, a  spajat će se na postojeći uporabljivi kolektor Stari Pazin. Na novo projektirani kolektor spajat će se kućni priključci čiji broj iznosi minimalno 14 komada.

Direktor Šipraka istaknuo je kako se ovim zahvatom želi izgraditi kvalitetna infrastruktura za optimalan i pouzdan rad sustava odvodnje te pročišćavanja i ispuštanja obrađenih otpadnih voda te dodao kako je odvodnja uz vodoopskrbu jedno od temeljnih civilizacijskih postignuća kojim se omogućava podizanje eko standarda građana i razvoj gospodarstva.

Željko Matić izrazio je veliko zadovoljstvo zbog početka radova te istaknuo kako je izgradnja kanalizacije od velike važnosti za stanovnike mjesnog odbora Stari Pazin prvenstveno zbog očuvanja zdravlja i zaštite okoliša.