Studijsko‐tehnička dokumentacija na području aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra sa JLS‐e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj ) korak bliže apliciranju za financiranje iz EU fondova.

Izrađenom i prije nekoliko dana prezentiranom radnom verzijom Studije izvodljivosti te njezinim prihvaćanjem od strane nacionalnih tijela, prva je faza realizacije projekta. Do sada je definiran obuhvat zahvata projekta projektiranja i izgradnje sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja na području Središnje Istre – Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj.

Kroz predmetnu studiju analizirao se cjelokupni prostor Središnje Istre, njegove potrebe u području vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja, te se ustanovilo kroz koje investicije će se poboljšati kvaliteta vode za ljudsku potrošnju, poboljšati funkcionalnost sustava vodoopskrbe, proširiti mrežu sustava odvodnje, poboljšati funkcionalnost sustava odvodnje, izgraditi uređaji za pročišćavanje otpadnih voda te riješiti pitanja zbrinjavanja otpadnog mulja s uređaja, uz digitalizaciju svih navedenih procesa.

Studija izvodljivosti predana je u siječnju 2023. godine Nacionalnom tijelu na odobrenje, te se u prvoj polovici ove godine očekuje njihova ocjena. Nacionalno tijelo koje odobrava Studiju u ovoj fazi odredit će koji obuhvat zahvata ide u realizaciju. Po ocjeni i odobrenju obuhvata zahvata kreće se u realizaciju druge faze projekta, a to je rješavanje pitanja procjene utjecaja zahvata na okoliš, izmjene i dopune prostornih planova jedinica lokalne samouprave, izrada tehničke dokumentacije te rješavanje imovinskopravnih poslova i ishođenje akata za gradnju.

Preneseno sa www.pazin.hr