U dijelu naselja Stancija Pataj i Maršeti dovršena je izgradnja sustava javne odvodnje čime su osigurani uvjeti za priključenje građevina na sustav javne odvodnje.

Sukladno tome, USLUGA ODVODNJA d.o.o. obavještava sve obveznike priključenja u dijelu naselja Stancija Pataj i Maršeti da su dužni priključiti svoju građevinu na sustav javne odvodnje u roku od 1 godine od dana objave ove obavijesti.