[ Saznaj više ]
Za sva pitanja i informacije u vezi ove usluge, nazovite: 052 622 350 ili 091 624 2780

Održavanje, odluke i zahtjevi

Na području aglomeracije isporučitelja vodne usluge koju čini Grad Pazin, pružaju se vodne usluge javne odvodnje. Usluge javne odvodnje su:

  • skupljanje otpadnih voda i dovođenje do uređaja za pročišćavanje,
  • pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje II, odnosno biološkog stupnja pročišćavanja,
  • usluga pražnjenja i odvoza iz septičkih i sabirnih jama te njihovo pročišćavanje.

Prihodi za održavanje sustava za skupljanje sanitarnih otpadnih voda ostvaruju se naplatom sredstava naknade za razvoj i vodne usluge javne odvodnje koje su obavezni plaćati svi korisnici javne odvodnje.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ima značaj ne samo za grad Pazin, već i za čitav vodoopskrbni sustav Istre. Detalje o kapacitetu i načinu rada uređaja možete naći na našim stranicama.

Plan poslovanja za 2024. godinu (2,4 MB) Plan poslovanja za 2023. godinu (2,2 MB) USKLAĐENJE cijene vodne usluge s EUR od 1.1.2023. (524,9 KB) Cijena vodne usluge javne odvodnje EUR (231,4 KB) Odluka o cijeni vodne usluge javne odvodnje SN IŽ 27/22 (405,9 KB) Plan poslovanja za 2022. godinu (2,1 MB) Plan poslovanja za 2021. godinu (11,3 MB) Plan poslovanja za 2020. godinu (10,0 MB) Odluka o izmjeni i dopuni odluke o cijeni vodne usluge javne odvodnje (45,5 KB) Odluka o cijeni vodne usluge javne odvodnje (141,0 KB) Pravilnik o sastavu tehnoloških otpadnih voda koje se upuštaju u SJO i pročišćavaju na UPOV Grada Pazina (33,4 KB) Opći i tehnički uvjeti isporuke vodne usluge javne odvodnje (274,5 KB) Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju (2,6 MB) Zahtjev za priključenje (30,5 KB) Izmjene i dopune plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. (4,4 MB) Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje (133,3 KB) Odluka o cijeni vodne usluge javne odvodnje (2,1 MB)