[ Saznaj više ]
Za sva pitanja i informacije u vezi ove usluge, nazovite: 052 622 350 ili 091 624 2780

Održavanje, odluke i zahtjevi

Na području aglomeracije isporučitelja vodne usluge koju čini Grad Pazin, pružaju se vodne usluge javne odvodnje. Usluge javne odvodnje su:

  • skupljanje otpadnih voda i dovođenje do uređaja za pročišćavanje,
  • pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje II, odnosno biološkog stupnja pročišćavanja,
  • usluga pražnjenja i odvoza iz septičkih i sabirnih jama te njihovo pročišćavanje.

Prihodi za održavanje sustava za skupljanje sanitarnih otpadnih voda ostvaruju se naplatom sredstava naknade za razvoj i vodne usluge javne odvodnje koje su obavezni plaćati svi korisnici javne odvodnje.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ima značaj ne samo za grad Pazin, već i za čitav vodoopskrbni sustav Istre. Detalje o kapacitetu i načinu rada uređaja možete naći na našim stranicama.