Uvjeti prodaje

Računi/uplatnice za isporučenu uslugu mogu se platiti putem ovlaštenih institucija za platni promet, a na našoj blagajni u uredu Šime Kurelića 22 bez plaćanja naknade.

Računi/uplatnice mogu se platiti na našim blagajnama gotovinom u radno vrijeme  od 7,00 do 15,00 sati.