Kontakt

Usluga odvodnja d.o.o. za djelatnost javne odvodnje
Šime Kurelića 22, Pazin

Radno vrijeme: pon-pet od 7,00-15,00

Kontakt telefon: 052/622-350, fax: 052/622-365.
Mail: odvodnja@usluga-pazin.hr