Javna nabava

Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu (55,5 KB) Registar ugovora za 2020. godinu.pdf (178,5 KB) Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu (235,7 KB) Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu (65,9 KB) Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu (152,8 KB) Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2019. godinu (225,9 KB) Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu (65,5 KB) Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu (147,3 KB) Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2017. godinu (234,4 KB) Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu (110,3 KB)

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Na temelju članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Usluga odvodnja d.o.o., kao javni naručitelj, u sukobu interesa u smislu odredbi članka 76 i 77. Zakona.

Obvezujemo se ažurirati ovu obavijest bez odgađanja ako nastupe promjene.

Dokumenti

Plan nabave roba, usluga i radova za 2017. godinu (182,0 KB) Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2016. godinu (190,8 KB) Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova za 2016. godinu (126,4 KB) Plan nabave roba, usluga i radova za 2016. godinu (127,6 KB) Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2015. godinu (215,4 KB) Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova za 2015. godinu (229,0 KB) Plan nabave roba, usluga i radova za 2015. (43,2 KB) Pravilnik o provedbi jednostavne nabave (2,7 MB)