Pročišćavanje, odnosno obrada otpadnih voda, odštopavanje cijevi sustava javne odvodnje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

Više u Djelatnosti

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Pazina Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Pazina postiže izvrsne rezultate pročišćavanja, među najboljima u Hrvatskoj, što kao posljedicu ima poboljšanje kakvoće vode Pazinčice.
Održavanje, odluke i zahtjevi
Obrada otpadnih voda
Karta aglomeracije Pazin
Odštopavanje cijevi i pražnjenje septičkih jama

Novosti

Snimanje kanalizacije
21/6/2018

Izvršeno je snimanje kanalizacijske mreže elektronskom zoom kamerom od Muntriljske ulice do mosta Vršić. Inženjerskim izvještajem dobili smo potpuni uvid u stanje kanalizacijske mreže na tom području. Usluga namjerava nastaviti sa snimanjem kanalizacijske mreže u starom dijelu grada Pazina.

Izvješće o provedenom savjetovanju
10/5/2018
POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
3/5/2018

Naručitelj priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na izgradnji dionice fekalne kanalizacije naselja Lupoglav, E MV 01/18. 

Sukladno čl.  198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“  broj  120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim zahtjevima, pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da najkasnije do 9. svibnja 2018. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: snjezana.krnjus@usluga-pazin.hr

Nakon navedenog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

Naručitelj je stavio nacrt dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje te se mole zainteresirani gospodarski subjekti  da se pri davanju primjedbi i ...