Pročišćavanje i obrada otpadnih voda, odštopavanje cijevi sustava javne odvodnje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

Više u Djelatnosti

Usluga Odvodnja isporučitelj vodne usluge javne odvodnje Na području Grada Pazina i aglomeracije Pazin-Središnja Istra Usluga Odvodnja d.o.o. provodi aktivnosti projektiranja, građenja vodnih građevina; izrade studijsko-tehničke dokumentacije na području EU PAZIN (studije izvodljivosti, hidraulički modeli, elaborat zaštite okoliša, studija zaštite okoliša, itd.); pročišćavanja otpadnih voda Grada Pazina
Održavanje, odluke i zahtjevi
Obrada otpadnih voda
Karte aglomeracija
Odštopavanje cijevi i pražnjenje septičkih jama

Novosti

Poziv na Skupštinu
25/12/2019
PRIPREMA EU PROJEKTA AGLOMERACIJE EU PAZIN- Središnja Istra
15/11/2019
PRIPREMA EU PROJEKTA AGLOMERACIJE EU PAZIN- Središnja Istra

PRIPREMA EU PROJEKTA AGLOMERACIJE EU PAZIN- Središnja Istra

Predstavnici  trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. i IVS- Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., s predstavnicima Izvršitelja usluge izrade studijsko tehničke dokumentacije trgovačkim društvom PRONING DHI d.o.o. , jučer su obišli uređaje za pročišćavanju otpadnih voda u Motovunu, Kašćergi, Pazinu i Žminju radi analize postojećeg stanja i potreba na području aglomeracije EU Pazin- Središnja Istra (Središnja Istra sa JLS-e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv.Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj).

Analiza postojećeg stanja, između ostalog, obuhvaća procjenu postojećeg stanja na području obuhvata projekta. Odabrani ponuditelj će analizirati dostupnu dokumentaciju koja se odnosi na ...

Izgradnja kanalizacijskog kolektora u ulici Istarskih narodnjaka
14/11/2019

Stari Pazin: početak radova na izgradnji kanalizacijskog kolektora u ulici Istarskih narodnjaka

U četvrtak 24. listopada 2019., direktor trgovačkog društva Usluga Odvodnja Dragan Šipraka zajedno s predsjednikom mjesnog odbora Stari Pazin Željkom Matićem najavio je početak radova na izgradnji kanalizacijskog kolektora u ulici Istarskih narodnjaka.

Ugovor vrijedan 1,2 milijuna sklopljen s tvrtkom Vladimir Gortan, sufinancira se iz redovnog programa Hrvatskih voda (80%) i JLS-e Grada Pazina (20%), a rok izvršenja ugovora je 120 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

Ovim zahvatom omogućit će se spajanje posljednjeg dijela naselja Stari Pazin kanalizacijskoj mreži Aglomeracije ...