Pročišćavanje i obrada otpadnih voda, odštopavanje cijevi sustava javne odvodnje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

Više u Djelatnosti

Usluga Odvodnja isporučitelj vodne usluge javne odvodnje Na području Grada Pazina i aglomeracije Pazin-Središnja Istra Usluga Odvodnja d.o.o. provodi aktivnosti projektiranja, građenja vodnih građevina; izrade studijsko-tehničke dokumentacije na području EU PAZIN (studije izvodljivosti, hidraulički modeli, elaborat zaštite okoliša, studija zaštite okoliša, itd.); pročišćavanja otpadnih voda Grada Pazina
Održavanje, odluke i zahtjevi
Obrada otpadnih voda
Karte aglomeracija
Odštopavanje cijevi i pražnjenje septičkih jama

Novosti

ODLUKA O CIJENI VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE
28/8/2020

Na temelju članka 10. Izjave o osnivanju  trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o., u svojstvu isporučitelja vodne usluge javne odvodnje, a sukladno članku 42. i 43. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj: 66/19), direktor Dragan Šipraka dipl. ing., dana 03. kolovoza 2020. godine donio je Odluku o cijeni vodne usluge javne odvodnje.

Ovom Odlukom Usluga odvodnja d.o.o. kao javni isporučitelj vodne usluge javne odvodnje određuje vrste vodne usluge javne odvodnje koje pruža na području aglomeracije, visinu cijene, način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge.

Ova Odluka stupa na snagu osmog ...

OBAVIJEST O MOGUĆNOSTI PRIKLJUČENJA - STANCIJA PATAJ I ...
13/8/2020

U naselju Stancija Pataj i Maršeti u Pazinu dovršena je izgradnja cjelokupnog sustava javne odvodnje, čime su osigurani uvjeti za priključenje građevina na sustav javne odvodnje. 

Obavještavaju se svi obveznici priključenja u naselju Stancija Pataj i Maršeti da su dužni priključiti svoju građevinu na sustav javne odvodnje u roku od godinu dana od dana objave ove obavijesti.

Korisnicima je putem pošte poslana pisana obavijest o mogućnosti priključenja i dostavu potrebne dokumentacije radi priključenja na sustav javne odvodnje te sve potrebne informacije. 

OBAVIJEST O MOGUĆNOSTI PRIKLJUČENJA - ULICA ISTARSKIH NARODNJAKA
6/8/2020

U ulici Istarskih narodnjaka u Pazinu dovršena je izgradnja sustava javne odvodnje, čime su osigurani uvjeti za priključenje građevina na sustav.

Obavještavaju se svi obveznici  priključenja u ulici Istarskih narodnjaka u Pazinu da su dužni priključiti svoju građevinu na sustav javne odvodnje u roku od godinu dana od dana objave ove obavijesti.

Korisnicma je putem pošte poslana pisana obavijest o mogućnosti priključenja i dostavu potrebne dokumentacije radi priključenja na sustav javne odvodnje te sve potrebne informacije i obrasci.