Pročišćavanje, odnosno obrada otpadnih voda, odštopavanje cijevi sustava javne odvodnje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

Više u Djelatnosti

Usluga Odvodnja isporučitelj vodne usluge javne odvodnje Na području Grada Pazina i aglomeracije Pazin-Središnja Istra Usluga Odvodnja d.o.o. provodi aktivnosti projektiranja, građenja vodnih građevina; izrade studijsko-tehničke dokumentacije na području EU PAZIN (studije izvodljivosti, hidraulički modeli, elaborat zaštite okoliša, studija zaštite okoliša, itd.); pročišćavanja otpadnih voda Grada Pazina
Održavanje, odluke i zahtjevi
Obrada otpadnih voda
Karta aglomeracije Pazin
Odštopavanje cijevi i pražnjenje septičkih jama

Novosti

Poziv na Skupštinu
1/4/2019

Poziv na Skupštinu društva nalazi se u privitku.

S poštovanjem, 

Usluga odvodnja d.o.o.

Poziv na Skupštinu
24/12/2018

Poziv na Skupštinu društva nalazi se u privitku.

S poštovanjem, 

Usluga odvodnja d.o.o.

Snimanje kanalizacije
21/6/2018

Izvršeno je snimanje kanalizacijske mreže elektronskom zoom kamerom od Muntriljske ulice do mosta Vršić. Inženjerskim izvještajem dobili smo potpuni uvid u stanje kanalizacijske mreže na tom području. Usluga namjerava nastaviti sa snimanjem kanalizacijske mreže u starom dijelu grada Pazina.