Pročišćavanje, odnosno obrada otpadnih voda, odštopavanje cijevi sustava javne odvodnje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

Više u Djelatnosti

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Pazina Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Pazina postiže izvrsne rezultate pročišćavanja, među najboljima u Hrvatskoj, što kao posljedicu ima poboljšanje kakvoće vode Pazinčice.
Održavanje, odluke i zahtjevi
Obrada otpadnih voda
Karta aglomeracije Pazin
Odštopavanje cijevi i pražnjenje septičkih jama

Novosti

OBAVIJEST O MOGUĆNOSTI PRIKLJUČENJA STANCIJA PATAJ
18/10/2017

U dijelu naselja Stancija Pataj i Maršeti dovršena je izgradnja sustava javne odvodnje čime su osigurani uvjeti za priključenje građevina na sustav javne odvodnje.

Sukladno tome, USLUGA ODVODNJA d.o.o. obavještava sve obveznike priključenja u dijelu naselja Stancija Pataj i Maršeti da su dužni priključiti svoju građevinu na sustav javne odvodnje u roku od 1 godine od dana objave ove obavijesti. 

OBAVIJEST O MOGUĆNOSTI PRIKLJUČENJA NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE ...
8/9/2017

U ulici Mečarski put u Pazinu dovršena je izgradnja sustava  javne odvodnje,  čime su osigurani uvjeti za priključenje građevina na sustav javne odvodnje.

Sukladno tome, USLUGA  ODVODNJA d.o.o.  obavještava sve obveznike priključenja u ulici Mečarski put, da su dužni priključiti svoju građevinu na sustav javne odvodnje u roku od 1 godine od dana objave ove obavijesti. 

OBAVIJEST VLASNICIMA SEPTIČKIH/SABIRNIH JAMA
28/8/2017

Temeljem zaduženja od strane vodopravnog inspektora, kao tvrtka koja se bavi djelatnošću javne odvodnje i pročišćavanja, obavještavamo vlasnike  septičkih/sabirnih jama da imaju  zakonsku obavezu kontrole ispravnosti na svojstvo vodonepropusnosti septičke/sabirne jame.  

Napomena:
Za obavljanje usluge ispitivanja vodonepropusnosti septičke/sabirne jame možete se obratiti nekoj od ovlaštenih tvrtki na području Istarske županije.

Nadzor o obavljenom ispitivanju u nadležnosti je vodopravne inspekcije Ministarstva poljoprivrede.