Usluga Odvodnja isporučitelj vodne usluge javne odvodnje Na području Grada Pazina i aglomeracije Pazin-Središnja Istra Usluga Odvodnja d.o.o. provodi aktivnosti projektiranja, građenja vodnih građevina; izrade studijsko-tehničke dokumentacije na području EU PAZIN (studije izvodljivosti, hidraulički modeli, elaborat zaštite okoliša, studija zaštite okoliša, itd.); pročišćavanja otpadnih voda Grada Pazina

Novosti

Započela gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u ...
7/12/2020
Započela gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Lupoglavu

Dana 9. studenog 2020. godine započela je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Lupoglav. Uređaj je kapaciteta 420 ES-a, dimenzioniran za prihvaćanje otpadnih voda cjelokupnog naselja. Osim uređaja, izvesti će se i novih 231 metara kolektorske mreže kojom će se povezati do sad izvedeni diijelovi mreže sa samim uređajem.

Izvođač radova je Vodoprivreda d.o.o. Buzet, a vrijednost radova ukupno 2.026.934 kune, od čega 80% sufinanciraju Hrvatske vode a 20% Općina Lupoglav.

Dovršetak radova je planiran do kraja travnja 2020. godine.

 

Obavijest o mogućnosti priključenja na sustav javne odvodnje ...
30/10/2020

U naselju Lukovica u Općini Žminj dovršena je izgradnja 1. faze sustava javne odvodnje, čime su osigurani uvjeti za priključenje građevina u tom dijelu naselja na sustav javne odvodnje.

Sukladno tome, USLUGA ODVODNJA d.o.o., obavještava sve obveznike priključenja u dijelu naselja Lukovica da su dužni priključiti svoju građevinu na sustav javne odvodnje u roku od 1 godine od dana objave ove obavijesti.

 Postupak priključenja na sustav javne odvodnje pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.

ODLUKA O CIJENI VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE
28/8/2020

Na temelju članka 10. Izjave o osnivanju  trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o., u svojstvu isporučitelja vodne usluge javne odvodnje, a sukladno članku 42. i 43. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj: 66/19), direktor Dragan Šipraka dipl. ing., dana 03. kolovoza 2020. godine donio je Odluku o cijeni vodne usluge javne odvodnje.

Ovom Odlukom Usluga odvodnja d.o.o. kao javni isporučitelj vodne usluge javne odvodnje određuje vrste vodne usluge javne odvodnje koje pruža na području aglomeracije, visinu cijene, način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge.

Ova Odluka stupa na snagu osmog ...

Održavanje, odluke i zahtjevi
Obrada otpadnih voda
Karte aglomeracija
Odštopavanje cijevi i pražnjenje septičkih jama