[ Saznaj više ]
Usluga Odvodnja isporučitelj vodne usluge javne odvodnje Na području Grada Pazina i aglomeracije Pazin-Središnja Istra Usluga Odvodnja d.o.o. provodi aktivnosti projektiranja, građenja vodnih građevina; izrade studijsko-tehničke dokumentacije na području EU PAZIN (studije izvodljivosti, hidraulički modeli, elaborat zaštite okoliša, studija zaštite okoliša, itd.); pročišćavanja otpadnih voda Grada Pazina

Novosti

Na koji način odvojiti vodomjer?
25/1/2023
Na koji način odvojiti vodomjer?

1. Vlasnik stana - stanar i/ili predstavnik zgrade u višestambenoj zgradi obraća se Istarskom vodovodu d.o.o., sa zahtjevom odvajanja svoje potrošnje vode u stambenoj jedinici.   

2. Predstavnik stanara traži obrazac – Suglasnost svih vlasnika priključenih na isti vodomjer - od Pazin d.o.o. ili Istarskog vodovoda d.o.o.

- Stanar koji traži ugradnju sekundarnog vodomjera dužan je prikupiti potpise svih vlasnika stanova u zgradi.

- Pazin d.o.o., potpisuje da je taj popis vjerodostojan popis svih vlasnika stanova.

- Kad Pazin d.o.o. potpiše prvi put navedeni obrazac, isti vrijedi za sve vlasnike i za sve njihove buduće zahtjeve za odvajanje vodomjera.

3. ...

Priopćenje za javnost: Investicije i prilike te izazovi ...
5/1/2023
Priopćenje za javnost: Investicije i prilike te izazovi i porast cijene javne usluge u javnoj odvodnji na području Pazina u 2023. godini

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST: INVESTICIJE I PRILIKE TE IZAZOVI I PORAST CIJENE JAVNE USLUGE U JAVNOJ ODVODNJI NA PODRUČJU PAZINA U 2023. GODINI

Pred trgovačkim društvom Usluga odvodnja d.o.o., uzbudljiva je i zahtjevna godina. Predstavljamo investicije u planu za 2023. na području Pazina, prilike i mogućnosti koje nam se otvaraju, ali i izazove s kojima se suočavamo te obrazlažemo porast cijena usluge javne odvodnje na području Pazina.

Prezmite cijelo Priopćenje u PDF formatu:

OBAVIJEST O ODLUCI O FINANCIRANJU PROJEKTA
14/1/2022
OBAVIJEST O ODLUCI O FINANCIRANJU PROJEKTA

Ovim putem Vas obavještavamo da je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) kao Tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu (TzPK) NPOO-a C1.3. „Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom“, reformsku mjeru C1.3. R1 „Provedba programa vodnog gospodarstva“ donijelo Odluku o financiranju projekta „Izgradnja kanalizacijskih kolektora i UPOV – a u naselju Rijavac (Pazin) i naselju Lupoglav (Lupoglav)“ iz Mehanizma za oporavak i otpornost dana 14.12.2021. godine, a dana 16.12.2021. godine stupili su na snagu Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta. Krajnji rok realizacije projekta jest 31.12.2025. godine.

Održavanje, odluke i zahtjevi
Obrada otpadnih voda
Karte aglomeracija
Odštopavanje cijevi i pražnjenje septičkih jama