O nama

Trgovačko društvo Usluga odvodnja d.o.o.  za djelatnost javne odvodnje, sa sjedištem u Pazinu Šime Kurelića 22, započelo je  s obavljanjem djelatnosti dana 01. ožujka 2014. godine.

Predmet poslovanja

Predmet poslovanja našeg društva su: djelatnost pročišćavanja, odnosno obrada otpadnih voda, odštopavanje cijevi sustava javne odvodnje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

Temeljni podaci tvrtke

OIB: 04849628232

Dana 28. siječnja 2014. godine nadležni je sud donio rješenje o upisu u sudski registar, MBS: 040319363.

Račun društva vodi se kod Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka, IBAN: HR7824020061100688567

Temeljni kapital iznosi 4.176.500,00 kuna – uplaćen u cijelosti.

Voditeljica uređaja za pročišćavanje: Mirjana Galant, dipl.ing.
Direktor trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. sukladno imenovanju Skupštine Društva je Dragan Šipraka, dipl.ing.

Kontakt telefon: 052/622-350, fax: 052/622-365.
E-mail: odvodnja@usluga-pazin.hr