Obavijest o mogućnosti priključenja na sustav javne odvodnje-Kastavska ulica