[ Saznaj više ]
Usluga Odvodnja isporučitelj vodne usluge javne odvodnje Na području Grada Pazina i aglomeracije Pazin-Središnja Istra Usluga Odvodnja d.o.o. provodi aktivnosti projektiranja, građenja vodnih građevina; izrade studijsko-tehničke dokumentacije na području EU PAZIN (studije izvodljivosti, hidraulički modeli, elaborat zaštite okoliša, studija zaštite okoliša, itd.); pročišćavanja otpadnih voda Grada Pazina

Novosti

OBAVIJEST O ODLUCI O FINANCIRANJU PROJEKTA
14/1/2022
OBAVIJEST O ODLUCI O FINANCIRANJU PROJEKTA

Ovim putem Vas obavještavamo da je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) kao Tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu (TzPK) NPOO-a C1.3. „Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom“, reformsku mjeru C1.3. R1 „Provedba programa vodnog gospodarstva“ donijelo Odluku o financiranju projekta „Izgradnja kanalizacijskih kolektora i UPOV – a u naselju Rijavac (Pazin) i naselju Lupoglav (Lupoglav)“ iz Mehanizma za oporavak i otpornost dana 14.12.2021. godine, a dana 16.12.2021. godine stupili su na snagu Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta. Krajnji rok realizacije projekta jest 31.12.2025. godine.

Oglas za zapošljavanje studenta ili učenika
10/6/2021

Usluga odvodnja d.o.o. traži učenika/cu ili studenta/icu s navršenih 18 godina za rad na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

Početak rada: odmah, na 6 tjedana. Opis posla: dehidratizacija otpadnog mulja. Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 7:00 15:00. Prijave na mail: info@usluga-odvodnja.hr  ili mob: 091 624 2771.

Do 2030. kanalizacijska mreža pokrivat će do 90% ...
10/5/2021
Do 2030. kanalizacijska mreža pokrivat će do 90% područja Središnje Istre

U petak, 26. veljače 2021. u dvorani Istra pazinskog Spomen doma održana je treća prezentacija Master plana (KIP, DIP, redovni program) razvoja vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja u okviru preliminarno prihvatljivog tehničkog obuhvata Studije izvodljivosti  budućeg europskog projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture proširenja, rekonstrukcije i izgradnje sustava vodoopskrbe, javne odvodnje te pročišćavanja na području aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra) koja uključuje administrativno područje JLS-e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj; te pripadno uslužno područje vodno-komunalnih operatera IVU-e: Istarski vodovod d.o.o. Buzet, Usluga odvodnja d.o.o. Pazin i Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. ...

Održavanje, odluke i zahtjevi
Obrada otpadnih voda
Karte aglomeracija
Odštopavanje cijevi i pražnjenje septičkih jama