[ Saznaj više ]

O nama

Trgovačko društvo Usluga odvodnja d.o.o.  za djelatnost javne odvodnje, sa sjedištem u Pazinu, Šime Kurelića 22, započelo je  s obavljanjem djelatnosti dana 01. ožujka 2014. godine.

Predmet poslovanja

Predmet poslovanja društva je:

  1. skupljanje otpadnih voda i njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,
  2. pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda,
  3. usluga crpljenja i odvoza otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje.

Temeljni podaci tvrtke

OIB: 04849628232

Dana 28. siječnja 2014. godine nadležni je sud donio rješenje o upisu u sudski registar, MBS: 040319363

Račun društva vodi se kod Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka, IBAN: HR7824020061100688567

Temeljni kapital iznosi 4.176.500,00 kuna – uplaćen u cijelosti.

Direktor: Dragan Šipraka, dipl.ing.

Kontakt telefon Društva: 052/622-350, 052/645-437, fax: 052/622-365.
E-mail: info@usluga-odvodnja.hr

Pristupačnost

Izjava o pristupačnosti