U ulici Istarskih narodnjaka u Pazinu dovršena je izgradnja sustava javne odvodnje, čime su osigurani uvjeti za priključenje građevina na sustav.

Obavještavaju se svi obveznici  priključenja u ulici Istarskih narodnjaka u Pazinu da su dužni priključiti svoju građevinu na sustav javne odvodnje u roku od godinu dana od dana objave ove obavijesti.

Korisnicma je putem pošte poslana pisana obavijest o mogućnosti priključenja i dostavu potrebne dokumentacije radi priključenja na sustav javne odvodnje te sve potrebne informacije i obrasci.