U tijeku je gradnja sustava odvodnje fekalnih voda u naseljima Stancija Pataj i Maršeti. Investiciju u vrijednosti  4, 5 milijuna kuna vodi Usluga odvodnja Pazin.  80 %  tog iznosa podmiruju Hrvatske vode, a 20 % Grad Pazin. Uz gradnju fekalne kanalizacije poboljšava se javna rasvjeta i postavlja nova optika za potrebe telekomunikacije, vrijednosti 200 000,00 kuna.

Izgradnjom ove kanalizacije stvorit će se uvjeti za 90 priključaka, zapravo za sve izgrađene i neizgrađene parcele na tom području, a za sada je sve spremno za 25 do 30 priključaka, odnosno za priključenje gotovo 40 %, od ukupno 66 izgrađenih parcela u Stanciji Pataj i Maršetima.

Dugogodišnje nastojanje Usluge, a sada Usluge -odvodnje je spajanje naselja u Pazinskoj kotlini, udaljenih 5,5 do 6 km, pretežno gravitacijskim, a tek  manjim dijelom tlačnim sustavom odvodnje na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Radi se o racionalnom sustavu odvodnje otpadnih voda, jer  ne iziskuje crpne stanice i time potrošnju električne energije, što u konačnici smanjuje ulaganja u održavanje.

Do sada je izgrađeno oko 45 km kanalizacije u obuhvatu Pazinske kotline i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Izgradnja je uglavnom financirana iz EU fondova, kroz redovne programe ili natječaje Hrvatskih voda, zatim sredstvima Istarske županije i Grada Pazina.

Za cjelovit sustav gravitacijske odvodnje Pazinske kotline nedostaju još neke odvodnje, kao npr. u ulici Istarskih narodnjaka te naselja Rijavac i Rogovići. Nakon izgradnje u Stanciji Pataj ova tri projekta aplicirat će se  za sredstva iz EU fondova te će se nakon njihove realizacije izgrađenost kanalizacije u Pazinskoj kotlini približiti na gotovo 100 %.

Godišnje se na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda pročisti oko 200.000 m3 uglavnom sanitarnih,  manjim dijelom  tehnoloških otpadnih voda, otpadnih  voda  septičkih jama  te  sadržaji  EKO  WC-a. Vrijednosti  izlaznih pokazatelja izuzetno su zadovoljavajuće, odnosno  daleko ispod dozvoljenih graničnih vrijednosti.

Sustav javne odvodnje čuva kvalitetu  površinskih i podzemnih voda, a time i izvorišta pitke vode s kojima su povezane vode sliva Pazinčice.