[ Saznaj više ]

Kontakt

Usluga odvodnja d.o.o. za djelatnost javne odvodnje
Šime Kurelića 22, Pazin

Radno vrijeme: pon-pet od 7,00-15,00

Kontakt telefon: 052/645-437, 052/622-350.
E-mail: info@usluga-odvodnja.hr