[ Saznaj više ]

Javna nabava

2024. godina

Četvrta izmjena plana nabave roba, radova i usluga za 2024 godinu- 24.06.2024. Treća izmjena plana nabave roba i usluga za 2024. godinu -14.05.2024. (396,4 KB) Druga izmjena plana nabave roba i usluga za 2024 godinu - 09.04.2024. (531,4 KB) Prva izmjena plana nabave roba i usluga za 2024 godinu - 26.03.2024. (525,4 KB) Plan nabave roba, radova i usluga za 2024 godinu.pdf (337,6 KB)


2023. godina

1. Izmjene plana nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu (579,2 KB) Plan nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu.pdf (499,6 KB)

2022. godina

Plan nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu (190,5 KB) 2. Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu (179,7 KB) 3. Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu.pdf (503,4 KB) 1. Izmjene plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu.pdf (176,2 KB) Registar ugovora za 2022. godinu.pdf (236,4 KB) Registar ugovora 2022. godine.pdf (82,5 KB) 4. Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu.pdf (505,7 KB)

2021. godina

Registar ugovora za 2021. godinu (224,7 KB) 3. izmjene plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu (201,2 KB) 2. izmjene plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu (212,2 KB) 1. izmjene plana nabave roba, radova i uslugaza 2021. godinu (52,3 KB) Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu (192,3 KB)

2020. godina i starije

Registar ugovora za 2020. godinu.pdf (178,5 KB) Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu (235,7 KB) Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu (65,9 KB) Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu (152,8 KB) Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2019. godinu (225,9 KB) Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu (65,5 KB) Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu (147,3 KB) Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2017. godinu (234,4 KB) Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu (110,3 KB) Plan nabave roba, usluga i radova za 2017. godinu (182,0 KB) Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2016. godinu (190,8 KB) Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova za 2016. godinu (126,4 KB) Plan nabave roba, usluga i radova za 2016. godinu (127,6 KB) Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2015. godinu (215,4 KB) Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova za 2015. godinu (229,0 KB) Plan nabave roba, usluga i radova za 2015. (43,2 KB)


Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Na temelju članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) objavljujemo da  postoje gospodarski subjekti s kojima je Usluga odvodnja d.o.o., kao javni naručitelj, u sukobu interesa u smislu odredbi članka 76 i 77. Zakona.

Gospodarski subjekti sa kojima je Usluga odvodnja u sukobu interesa su sljedeći:

MOJ KANTUN, obrt za dizajn, Ivana Rendića 10, Rijeka

ICE FRIGO TON d.o.o., Malini 79, Plomin Luka OIB:47496792730

MATRIX INFORMATIKA j.d.o.o., Pazin OIB: 27266771905

V.I.D. d.o.o., Glavanovići 24, Butoniga ( Grad Pazin) OIB:76315199805

Obvezujemo se ažurirati ovu obavijest bez odgađanja ako nastupe promjene.

Dokumenti

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave (2,7 MB) Izmjene pravilnika o provedbi jednostavne nabave -13.05.2024. (43,7 KB)