[ Saznaj više ]
Usluga Odvodnja isporučitelj vodne usluge javne odvodnje Na području Grada Pazina i aglomeracije Pazin-Središnja Istra Usluga Odvodnja d.o.o. provodi aktivnosti projektiranja, građenja vodnih građevina; izrade studijsko-tehničke dokumentacije na području EU PAZIN (studije izvodljivosti, hidraulički modeli, elaborat zaštite okoliša, studija zaštite okoliša, itd.); pročišćavanja otpadnih voda Grada Pazina

Novosti

Obavijest o pražnjenju septičkih jama
31/5/2023
Obavijest o pražnjenju septičkih jama

Poštovani korisnici, 

Zbog povećanog obima posla u ljetnoj sezoni –  01.05.2023. do 30.09.2023., molimo vas da uslugu pražnjenja vaše septičke jame zatražite minimalno 10 dana unaprijed.

Kontakt osoba: Voditelj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, Davor Drljača, mob: 0916242780.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Korak bliže izgradnji unaprijeđenog sustava vodoopskrbe, odvodnje i ...
24/3/2023
Korak bliže izgradnji unaprijeđenog sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja u Središnjoj Istri

Studijsko‐tehnička dokumentacija na području aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra sa JLS‐e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj ) korak bliže apliciranju za financiranje iz EU fondova.

Izrađenom i prije nekoliko dana prezentiranom radnom verzijom Studije izvodljivosti te njezinim prihvaćanjem od strane nacionalnih tijela, prva je faza realizacije projekta. Do sada je definiran obuhvat zahvata projekta projektiranja i izgradnje sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja na području Središnje Istre – Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj.

Kroz predmetnu studiju analizirao se cjelokupni ...

Oglas za radno mjesto Voditelj računovodstva - zamjena
8/3/2023
Oglas za radno mjesto Voditelj računovodstva - zamjena

Društvo Usluga – odvodnja d.o.o. traži osobu za zaposlenje na radnom mjestu Voditelj računovodstva – zamjena.

Razina obrazovanja: Završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 

Mjesto rada: Pazin

Radno iskustvo: Najmanje 2 godine

Vrsta zaposlenja: Na određeno puno radno vrijeme – zamjena za porodiljni dopust

Broj traženih osoba: 1

Opis poslova:

  • samostalno obavljanje računovodstveno-knjigovodstvenih poslova 
  • vođenje salda-konti kupaca i dobavljača (vođenje knjiga URA i IRA) 
  • obračun plaća 
  • obračun poreza na dodanu vrijednost 
  • knjiženja glavne knjige i usklada  s analitičkim evidencijama 
  • izrada financijskih, statističkih, poreznih i svih ...
Održavanje, odluke i zahtjevi
Obrada otpadnih voda
Karte aglomeracija
Odštopavanje cijevi i pražnjenje septičkih jama