[ Saznaj više ]

Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu